БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ.
 • Menu
 • BulgarianEnglish

  Лични данни

  Какво правим с Вашите лични данни?

  Когато купувате нещо от нашия магазин, като част от процеса на покупко-продажба ние събираме лична информация, например вашето име, адрес за доставка и email адрес.

  Когато разглеждате нашия магазин, ние автоматично получаваме IP адреса на Вашия компютър, с цел да научим повече за Вашия браузър и операционна система.

  Email маркетинг: С Ваше позволение, ние може да Ви изпратим email съобщения за ноВи продукти и други актуализации.

  Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направим по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с е имейл: sales@elisplay.com

  Съгласие

  Когато ни предоставите Вашата лична информация с цел извършване на покупка, проверка на кредитна карта, да направите поръчка, да организирате доставка или връщане на покупка, това означава, че вие се съгласявате да ни я предоставите и тя да се използва само за тази конкретна причина.

  Ако поискаме Вашата лична информация за друга причина, като маркетинг, ние или ще Ви попитаме изрично за вашето съгласие, или ще Ви осигурим възможност да се откажете.
  Разкриване

  Ние можем да разкрием Вашата лична информация, само ако това се изисква по закон или ако нарушавате нашите Общи условия.

  Възраст за съгласие

  Чрез използването на този сайт, вие декларирате, че сте пълнолетни във Вашата държава или област на пребиваване.
  Промени в политиката за защита на лични данни

  Видовете лични данни, които обработваме

  Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

  Данни за профила Ви в е-магазина „Elisplay.com“, който се създава за Вас, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „ Elisplay.com “:

  •    Лично и фамилно име;
  •    Имейл адрес;
  •    Парола;

  Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Elisplay.com“, направена от Вас, при приложение на Общите условия:

  •    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
  •    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
  •    Телефон за доставка;
  •    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  •    Начин на доставка;
  •    Начин на плащане;
  •    Номер на поръчка;
  •    Сума за плащане;
  •    Статус на плащане;
  •    Статус на доставката;

  Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

  Данни за профила Ви в е-магазина „Elisplay.com“:

  •    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

  Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Elisplay.com“:

  •    История на поръчките

  Цели на обработката на личните данни

  Данните за профила Ви в е-магазина „Elisplay.com“ се обработват за целите на:

  •    Изпълнение на задължението за отчетност чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
  •    Доставка на поръчани продукти;
  •    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  •    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
  •    Автентикация при влизане в профила Ви;
  •    Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
  •    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

  Данните за онлайн поръчка през е-магазина „Elisplay.com“ се обработват за целите на:

  •    Доставка на поръчани продукти;
  •    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  •    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
  •    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  •    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

  Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с „Elisplay.com“:

  •    Shopify Inc. – https://www.shopify.com/legal/dpa

  Вашите права във връзка с личните Ви данни

  Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

  По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

  Право на коригиране на неточни лични данни

  Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

  Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

  •    Отпадане на необходимостта от обработка;
  •    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
  •    Незаконна обработка на данни;
  •    Законово задължение за изтриване;

  Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.


  Право на ограничаване на обработването, когато:

  •    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
  •    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
  •    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
  •    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

  В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

  Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

  •    предоставяме данните директно на Вас; или
  •    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

  Право да възразите срещу директния маркетинг:

  Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

  Данните се обработват за следните срокове:

  Данни, предоставени на договорно основание:

  •    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
  •    Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.


  Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

  След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.


  Препратки

  Възможно е линкове от нашия магазин да Ви пренасочат към други уеб страници. Ние не носим отговорност за защитата на вашите лични данни извън нашия сайт и Ви насърчаваме да четете всички политики за поверителност и защита на лични данни.

  Сигурност

  За да се защитим Вашата лична информация, сме предприели разумни мерки и следваме най-добрите индустриални практики, за да сме уверени, че тя няма да е загубена, използвана за злоупотреби, преглеждана, разкривана, променяна или унищожена.

  Ако ни предоставите информация за Вашата кредитна карта, информацията се криптира с помощта на технологията Secure Socket Layer (SSL) и се съхранява посредством криптиране AES-256.

  Ако решите да платите с кредитна карта, то обработката на транзакцията следва Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Вашите данни се съхраняват само толкова дълго, колкото време Ви отнема, за да завършите Вашата покупка. Веднага след това, тази информация се изтрива. Нашият портал за плащане се придържа към стандартите определени от PCI-DSS . PCI-DSS стандарта е резултат от съвместните усилия на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури безопасното обработване на информация за кредитни карти от нашия магазин и неговите служители.

  Бисквитки

  По-долу е посочен списъка на бисквитките, които използваме. Ваше право е да изберете дали искате да се откажете от бискитките или не.

   _session_id - позволява ни да съхраняваме информация за Вашата сесия.
  _shopify_visit – използваме го за вътрешна статистика и регистрация на броя на посещенията. Пази се 30 минути от последното посещение.
  _shopify_uniq – използваме го за да броим посещенията на даден клиент. Пази се до следващият ден.
  cart – съхранява информация за съдаржанието на Вашата кошница. Пази се в продължение на 2 седмици.
  _secure_session_id – позволява ни да съхраняваме информация за Вашата сесия.
  storefront_digest – проверява дали уеб-магазинът има парола и определя дали посетителят има достъп. и дали сегашното посетителят има достъп.

  Ние си запазваме правото да променяме тази политика по всяко време, а ваше зъдалжение е да я преглеждате често. Всички промени и разяснения ще влязат в сила веднага след публикуването им в сайта.

  Ако ние направим някакВи съществени промени в нашата политика за защита на лични данни, ние ще Ви уведомим, че тя е била актуализирана, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какВи обстоятелства.
  Въпроси и информация за връзка с нас

  Ако искате да достъпите, преправите, измените или да изтриете личната информация, която имаме за вас, регистрирате оплакване, или просто искате повече информация се свържете с нас на sales@elisplay.com или по пощата на:

  ЕЛИСПЛЕЙ ООД ул.Твърдишки Проход 7, гр.София, ПК: 1404, България