БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ.
 • Menu
 • BulgarianEnglish

  Общи условия

  С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ELISPLAY и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: www.elisplay.com cе счита, че вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

  Дефиниции

  ELISPLAY - "ЕЛИСПЛЕЙ" ООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Твърдишки Проход” 7 и ЕИК 202764098.

  Този сайт е собственост на ЕЛИСПЛЕЙ ООД. Всичко в сайта, което е посочено с термина “ние”, “нас” и “нашите” се отнася до Елисплей. Елисплей ви предоставя този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги за вас потребителя, но това е обвързано с изпълнението и приемането на всички срокове, условия и политики обявени тук.

  С използването на нашия сайт и/или закупуване на нещо от нас, вие се обвързвате с нашата услуга и се съгласявате да бъдете обвързани от следните срокове и условия ("Общи Условия", "Доставка и замяна", “Лични данни”), включително и тези допълнителни условия и политики достъпни чрез електронна препратка. Тези общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително и без ограничение на потребителите, които разглеждат, доставчици, клиенти, търговци, и/или сътрудници.

  Моля, прочетете общите условия внимателно преди да получите достъп или използватe нашия уебсайт. Чрез достъпа до или използването на всяка част от сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия.

  Всички промени, които се правят в elisplay.com също са предмет на общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме всяка част от тези общи условия, когато публикуваме актуализации или промени в нашия сайт.

  Условия на онлайн магазина

  Съгласявайки се с тези Общи Условия, вие декларирате, че сте пълнолетен във вашата държава или област на пребиваване.

  Нямате право да използвате нашите продукти за незаконна или неразрешена цел, нито да нарушавате закони включително, но не само за авторско право. Забранява се да предавате вируси или всякъкъв друг зловреден код. Нарушение на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите услуги.

  Общи положения

  Ние си запазваме правото да отказваме услуги на всеки, по каквато и да е причина.

  Вие разбирате, че вашата комуникация (без информация за кредитни карти), може да бъде прехвърляна в некриптиран вид и включва (а) комуникация посредством различни мрежи; и (б) се променя, за да съответства и да се адаптира към техническите изисквания на съответните свързващи мрежи или устройства. Информация за кредитни карти винаги се криптира по време на комуникация. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате всяка част от нашите услуги и продукти ,без изрично писмено разрешение от нас.

  Промяна на услугите и цените

  Цени за нашите продукти са обект на промяна без предупреждение.

  Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или да прекратяваме услуги и продукти без предизвестие.

  Продукти и услуги

  Някои продукти или услуги могат да се предоставят единствено онлайн чрез нашата интернет страница. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества, както и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика на връщане.Ние правим всичко възможно, за да се покажем възможно най-точно цветовете и образите на нашите продукти, които продаваме чрез нашата интернет страница. Ние не можем да гарантираме, че на дисплея на вашия компютър, всички цветове ще бъдат точни.Ние си запазваме правото, но не се задължаваме, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географска област или юрисдикция. Ние си запазваме правото да ограничм количествата на всички продукти или услуги, които ние предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти са обект на промяна по всяко време без предизвестие. Ние си запазваме правото да прекратим продажбата на всеки продукт по всяко време.

  Точност на фактуриране и информация за профила

  Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка. Ние можем, по свое усмотрение, да ограничим или отменим закупените количества при поръчка.В случай, че ние отменим поръчка, ние може да ви уведомим, като се свържем на електронната поща и/или адрес за фактуриране/телефонен номер, предоставен по времето на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничим или да забраним поръчки, които, по наше решение, се използват от търговци, прекупвачи и дистрибутори. Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за профила и за всички покупки, направени в нашия инернет магазин. Вие се съгласявате да актуализирате профила си, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти, така че да можем да обработим вашите транзакции или да се свържем с вас, ако е необходимо.За повече подробности, моля прегледайте нашата политика за доставка и замяна.

  Лични данни

  Предоставена лична информация чрез нашият магазин се покрива от нашата политика за лични данни.

  Грешки, неточности и пропуски

  ELISPLAY не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на нашата интернет страница поради всякъква причина, включително и тези причинени от промени, настройки и други.

  Ние си запазваме правото да коригираме евентуални грешки, неточности или пропуски, както и да прекратим поръчки, ако някаква информация за услугите, продуктите или свързан сайт е неточна по всяко време и без предизвестие (включително и след като сте подали вашата поръчка).

  Ние се ангажираме да актуализираме, изменяме или изясняваме всяка информация за услугите, включително, но не само ценова информация.

  Забранено ползване

  В допълнение към всички забрани, изложени в Общите Условия, ви е забранено ползването на сайта или неговото съдържание за: (А) незаконни цели;(Б) разпространяване на непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия; (В) споделяне на конфоденциална информация с трети страни;(Г) нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или други права на трети страни;(Д) тормоз, злоупотреба, обида, вреда, опозоряване, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация, основана на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход, или увреждане; (Е) предоставяне невярна или подвеждаща информация; (Ж) качване или предаване на вируси или друг вид зловреден код;(З) събиране или проследяване на лична информация на трети страни; (И) всякъква нецензурна или неморална цел; или (К), намесване или заобикаляне на системата за сигурност на услугите или всеки друг свързан сайт.

  ELISPLAY може да избере деактивирането на клиентския профил или да прекрати достъпа до нашата уеб страница, както и до всеки друг свързан сайт, при нарушаване на някоя от забраните.

  Отговорност

  EISPLAY не предлага никакви директни или косвени гаранции, че (а) услугите и продуктите ще отговарят на изискванията на клиента; (б) че услугата ще бъде непрекъсната, сигурна и без каквито и да било грешки; (в) продуктите и услугите, получени безплатно или закупени от нашия уеб магазин, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на клиента.

  Операторите, мениджърите и/или собствениците на ELISPLAY не са отговорни по никакъв начин за щети последвани от, но не ограничени до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоици или друг тип връзка, транзакция, сътрудничество или други, което може да настъпи между клиент и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки нашата интернет страница.

  Прекратяване

  Тези Общи Условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас.

  Ако клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за тези Общи Условия, то той/тя се отказва от достъп до услугите предлагани чрез тази интернет страница, получаването на брошури, известия или друга комуникация от страна на ELISPLAY без никаква допълнителна гаранция от страна на ELISPLAY. ELISPLAY ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

  Можете да прекратите тези Общи Условия по всяко време, като ни уведомите, че не желаете да използвате нашите услуги, или когато прекратят използването на нашия сайт.

  Ако по наше решение вие не спазвате, или подозираме, че не спазвате някоя разпоредба от тези Общи Условия, ние също може да прекратим настоящото споразумение по всяко време, без предупреждение. Вие ще продължавате да носи отговорност за всички суми, дължими до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да откаже достъп до нашите услуги (или част от тях).

  Приложимо право

  Тези Общи Условия и всички отделни споразумения с кито можем да ви предоставим услуги се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на ул.Твърдишки Проход 7, гр.София, ПК: 1404, България.

  Промени на общите условия

  Винаги можете да прегледате най-актуалната версия на Общите Условия на тази страница.

  Ние си запазваме правото да променяме Общите Условия по всяко време, а ваше задължение е да ги преглеждате често. Всички промени и разяснения ще влязат в сила веднага след побликуването им в сайта.

  Ако продължите да използвате или достъпвате нашия уебсайт след публикуването на каквито и да е промени в тези Общи Условия вие автоматично приемате тези промени.

  Информация за връзка

  Въпроси относно Общите Условия трябва да бъдат изпратени до нас на sales@elisplay.com или по пощата на:

  ЕЛИСПЛЕЙ ООД ул.Твърдишки Проход 7, гр.София, ПК: 1404, България